De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties Blauwdruk voor een transitie van de wereld

De beleidsagenda van de Verenigde Naties geeft lange termijnbeleggers een indicatie van de miljarden aan publieke en private investeringen die de komende jaren worden gedaan.

De zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen (oftewel Social Development Goals, afgekort SDG’s ) van de Verenigde naties ( VN ) vormen een in 2015 vastgelegde ontwikkelingsagenda. De volkerenorganisatie wil daarmee een betere, meer duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen in de wereld bereiken.

 De 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen richten zich onder meer op de bestrijding van armoede, het verhinderen van ongelijkheid en het tegengaan van de klimaatverandering. Maar ook op het verspreiden van welvaart en vrede en het komen tot meer rechtsgelijkheid zijn zaken waar de VN zich voor inzet. Het is de bedoeling dat de VN-lidstaten de doelen gaan omzetten naar nationaal beleid, zodat de ontwikkelingsdoelen in 2030 zullen zijn gerealiseerd.

 De SDG’s vormen een gemeenschappelijke vocabulaire tussen overheden, bedrijfsleven en beleggers. Ze zijn een handvat voor bedrijven voor toekomstige investeringen, en beleggers gebruiken ze als een uitgangspunt om de impact van hun beleggingen te meten of om hun eigen duurzaamheidscriteria oftewel ESG-criteria, ( waarbij ESG staat voor Environmental, Social and Governance ) mee in overeenstemming te brengen.Met HortiCultureOnline willen wij een bijdrage leveren om de sector te verduurzamen.  De verandering naar digitalisering is een grote stap vooruit naar een meer duurzame sector. HortiCultureOnline draagt sterk bij aan de SDG’s met de nummers,  No.1 geen armoede,  No.13 Klimaat actie en No.17 partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Laat een reactie achter