Duurzaamheid

Is online in- en verkoop duurzamer? Reken maar. Je houdt minder voorraad aan, dus is er minder verlies. Door het fijnmazige transport wordt er met minder zware trucks heen-en-weer gereden van en naar de veiling of handelaren.

 

Meld je winkel nu aan bij Bloemenboom

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties Blauwdruk voor een transitie van de wereld

De beleidsagenda van de Verenigde Naties geeft lange
termijnbeleggers een indicatie van de miljarden aan publieke en private
investeringen die de komende jaren worden gedaan.

De zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen (oftewel Social
Development Goals, afgekort SDG’s ) van de Verenigde naties ( VN )
vormen een in 2015 vastgelegde ontwikkelingsagenda. De
volkerenorganisatie wil daarmee een betere, meer duurzame en inclusieve
toekomst voor iedereen in de wereld bereiken.

 De 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen richten zich onder
meer op de bestrijding van armoede, het verhinderen van ongelijkheid en
het tegengaan van de klimaatverandering. Maar ook op het verspreiden van
welvaart en vrede en het komen tot meer rechtsgelijkheid zijn zaken
waar de VN zich voor inzet. Het is de bedoeling dat de VN-lidstaten de
doelen gaan omzetten naar nationaal beleid, zodat de ontwikkelingsdoelen
in 2030 zullen zijn gerealiseerd.

 De SDG’s vormen een gemeenschappelijke vocabulaire tussen overheden,
bedrijfsleven en beleggers. Ze zijn een handvat voor bedrijven voor
toekomstige investeringen, en beleggers gebruiken ze als een
uitgangspunt om de impact van hun beleggingen te meten of om hun eigen
duurzaamheidscriteria oftewel ESG-criteria, ( waarbij ESG staat voor
Environmental, Social and Governance ) mee in overeenstemming te
brengen.Met HortiCultureOnline willen wij een bijdrage leveren om de
sector te verduurzamen.  De verandering naar digitalisering is een grote
stap vooruit naar een meer duurzame sector. HortiCultureOnline draagt
sterk bij aan de SDG’s met de nummers,  No.1 geen armoede,  No.13
Klimaat actie en No.17 partnerschap om doelstellingen te bereiken.

X